IMASCON 2024 SPRING

12. ULUSLARARASI MARMARA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

IMASCON 2024 BAHAR

Yüzyüze veya Uzaktan

31 Mayıs 2024 - 01 Haziran 2024

Kocaeli Üniversitesi Anıtpark Kampüsü KOCAELİ

SON ÖZET GÖNDERME : 28 Mayıs 2024


BİLDİRİ EKLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ANA KONUŞMACILAR

BİLDİRİ GÖNDERME

 • Kongre dili Türkçe ve İngilizcedir.
 • Kongre, yüz yüze ve aynı zamanda çevrimiçi (Online) olarak yapılacaktır. Bildirinin sunum şekli, bildiriyi sisteme girerken belirtilecektir.
 • Kongre doçentlik şartlarını taşımaktadır. 
 • Üyelik Girişi/Kayıt bağlantısını kullanarak en son özet gönderme tarihine kadar üyelik işlemlerinizi gerçekleştirmeniz gereklidir.
 • Bildiri özetlerinin 100 ile 300 kelime arasında olması gereklidir.
 • Kongreye gönderiilen bildiri, tam metin dosyasına sahipse ilgili dosya, örnek şablon dosyasına göre Word belgesi (doc,docx) olarak hazırlanmalı ve sisteme yüklenmelidir. Özet bildiri başvurularında özet bilgisinin sistemde ilgili alanlara girilmesi yeterlidir.
 • Bildirilerin başvurusu sırasında Türkçe başlık, özet ve anahtar kelimeler ve ayrıca İngilizce başlık, özet ve anahtar kelimelerin girilmesi zorunludur. Eksik olan bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Özet başvurularında bildiriye dahil olan tüm yazarların ünvanı, çalıştığı kurumun adı, E-Posta adresi, fakülte ve bölüm bilgilleri olmalıdır.
 • Bildiri başvuruları, hakem kuruluna gönderilecek ve en kısa sürede değerlendirilerek başvuru sahibine gerekli bilgilendirme yapılacaktır.
 • Bildiriyi sunacak olan mesul yazarın belirtilmesi gereklidir. Tüm iletişim, mesul yazar üzerinden gerçekleşecektir.
 • Yüz yüze oturumlar sadece cuma günü yapılacaktır. Uzaktan oturumlar ise cuma, cumartesi günleri yapılabilecektir.
 • Bidirinin özet veya tam metninde ortaya çıkabilecek intihal durumlarından tamamen mesul yazar sorumludur.
 • Tam metin bildiriler kitabınınn belirtilen yayın tarihlerinde belirli bir süre (Yaklaşık 3 gün) kitap, taslak olarak web sitemizde elektronik olarak (Pdf) yayınlanır. Taslak yayını süresi içerisinde talep edilen değişiklikler için info@imascon.com adresine mail atılırsa bu talepler dikkate alınabilir. Ancak tam metin bildiriler kitabı için ISBN numarası alındıktan sonra kitapta herhangi bir değişiklik yapılamaz.
 • Katılımcılar, bildiri sunumlarının sürelerini 10 dakikayı geçmeyecek şekilde hazırlamaları önerilmektedir.
 • Örnek bir sunum şablon dosyası için şu bağlantıyı tıklayınız. Örnek Sunum Şablon Dosyası (PowerPoint)
 • Tam metin bildirilerin hazırlanması sırasında uyulacak yazım biçimi dosyasına başvuru sisteminden ulaşılabilir.
 • Tam Metin dosyaları, son yükleme tarihine kadar sisteme yüklenmesi gereklidir. Sisteme giriş yaptıktan sonra bildiri başlığının olduğu satırda "Düzenle (Kalem simgesi)" düğmesi ile açılan pencerede ilgili alana yüklenebilir. Özet ve poster  bildiri olarak başvuru yapanlar, tam metin dosyasını yüklemek zorunda değildir. 
 • Poster sunum olarak başvuru yapanlar, kongre programında belirtilen tarihlerde poster için ayrılan panolarda sunumlarını yapabilirler.
 • Online olarak yapılan kongrelerde, katılımcıların poster dosyalarını (Pdf) yükleyebilmeleri için bir oturum (Online) bağlantısı ilan edilecektir. İlgili oturum bağlantısı (Link) açılarak oturuma giriş yapılacak ve poster dosyası oturuma yüklenecektir. Oturum esnasında katılımcı tarafından poster hakkında kısa bilgilendirmeler yapılacaktır. Poster oturumları, kongrenin 1. ve 2. günü olarak planlanacaktır.
 • Poster boyutları, 40x60 veya 50x70 boyutlarından biri olabilir.
 • Örnek dosya biçimine uymayan tam metin bildiriler, değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Kabul mektubu onaylanmış ve ödemesi tamamlanmış fakat mazeret belirtilerek (Resmi bir belge sunulması şartı ile) kongre tarihleri içerisinde sunulamayan bildiriler için kongre bitiminden en geç 1 gün içerisinde düzenleme kuruluna ulaşılmalıdır. Düzenleme kurulu uygun gördüğü taktirde takip eden 2 gün içerisinde uzaktan mazeret oturumu oluşturulup bildirinin uzaktan sunulması sağlanabilecektir.
 • Bildirilerin değerlendirme sürecinde yazarlara geri dönüş postaları gönderilecektir. Bu postalar, gereksiz posta (SPAM) klasörüne gelebilir. Gereksiz klasörünün kontrol edilmesi gerekmektedir.
 • Çevrimiçi (Online) sunumlara katılım ve bildiriyi sunma işlemleri hakkında yardım için şu bağlantıyı açabilirsiniz.

KONGRE PROGRAMI

31 Mayıs 2024 Cuma / May 31, 2024 Friday
11:00 - 12:00
 • İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu / National Anthem and Moment of Silence
 • Kocaeli Üniversitesi Tanıtım Filmi / Short Film of Kocaeli University
Açılış Konuşmaları / Opening Speeches
 • Prof. Dr. Öznur Gökkaya, Kongre Başkanı, President of Imascon Congress
 • Prof.Dr. Arif Özkan, Manager of Continuing Education Research and Application Center of Kocaeli University       
 • Lecturer Mustafa OF, Manager of Distance Education Research and Application Center, Kocaeli University
14:00 - 16:00 Panel - Olağandışı Şartlarda Yönetim / Management in Extreme Conditions
 • Prof. Dr. Luis Roseiro, Instituto Politécnico de Coimbra, Portugal
 • Prof. Dr. Flora Merko, Albania
 • Prof. Barbara Krystyna Pierscionek, United Kingdom
 • Prof. Graham Ball, United Kingdom
 • Dr. Ahmad Ali, India
 • Dr. Stephen Hughes, United Kingdom
14:00 - 17:00 Bildiri Oturumları (Sadece Yüz Yüze) / Paper Sessions (Only Face to Face)
18:00 - 20:00 Bildiri Oturumları (Sadece Uzaktan) / (Online)
01 Haziran 2024 Cumartesi / June 01, 2024, Saturday
11:00 - 19:00

Bildiri Oturumları (Sadece Uzaktan) / Paper Sessions (Online)

YAYIN İMKÂNLARI

Şartları sağlamış olan bildirilerin tam metinleri, kongre bildiriler tam metin kitabında belirtilen tarihlerde yayınlanacaktır. Aşağıda yer alan akademik dergilerde bildirinin makale olarak yayımlanmak istenilmesi halinde dergiye başvuru ve takip işlemlerinin yazar tarafından yapılması gerektiği unutulmamalıdır. Kongre, sadece yazarı bir degiye başvuru konusunda öneri veya yönlendirme yapabilir. (Bildirinin kongrede sunulmuş olması ve kongre bildiri kitabında özet metin olarak bulunması veya tam metnin tamamen yeni bir makale olarak hazırlanmış olması durumunda dergilere başvuru yapılabilir. Aksi durumda yayın ikilemesi (Duplikasyon) meydana gelebilir. Bu durum yayın etiği ilkelerine aykırı bir durumdur. Böyle bir durumda mesuliyet, yazara aittir. ) Derginin hakem değerlendirme süreci ve ücret kuralları tamamen kongreden bağımsız bir süreçtir. Eserin yayınlanması konusunda karar süreci tamamen ilgili derginin hakem heyetinin değerlendirmelerine bağlıdır.

Dergi Önerileri

ÖNEMLİ TARİHLER

 • Özet Bildiri Gönderimi için Son Tarih: 28 Mayıs 2024
 • Kayıt İşlemleri İçin Son Tarih: 28 Mayıs 2024
 • Tam Metin Bildiri Gönderimi için Son Tarih: 10 Haziran 2024
 • Tam Bildirileri Kitabı Yayınlama Tarihi: 30 Temmuz 2024

KATILIM ÜCRETLERİ

 • Kayıt işlemlerinin son gününden önce kayıt ücretlerinin yatırılması ve sisteme yüklenmesi gerekmektedir. (Yüz yüze yapılan kongrelerde, kongre süresince ara ikramlar kongre ücretine dahildir)
 • Kayıt ücretine ait banka dekontunda ad, soyad ve diğer kişisel bilgilerin yazılı olmasına dikkat edilmesi gereklidir.
 • Erken Katılım tarihine kadar kayıt ücretini yatırarak başvuru işlemlerini tamamlayanlar, "Erken Katılım Ücreti Ödeme" listesi üzerinden değerlendirilecektir.
 • Normal Katılım tarihleri arasında kayıt ücretini yatırarak başvuru işlemlerini tamamlayanlar, "Normal Katılım Ücreti Ödeme" listesi üzerinden değerlendirilecektir.
 • Kongrenin olduğu tarihte yapılan ödemeler, geç ödeme listesi üzerinden değerlendirilecektir.
 • Kabul gören özetler için son kayıt tarihine kadar kayıt ücreti ödenerek ilgili banka dekontu dosyası (Jpg, Png) Üyelik Girişi/Kayıt adresinde bulunan başvuru sisteminde ilgili alanlara (Bildiriler>Ödemeler) yüklenip başvuru işlemi tamamlanmış olur.
 • Başvuru kaydı olmayan katılımcılar, kongrenin imkânlarından faydalanamayacaklardır.
 • Kayıt ücretleri, sadece kaydı yapılan mesul yazar içindir. Bildiride isimleri geçen diğer yazarları kapsamamaktadır.
 • Katılım belgeleri (Sertifika) sadece kongreye katılım sağlamış, sunum şartlarını gerçekleştirmiş, ücretini yatırmış mesul yazara ve eğer istenirse bildiride adı olan ücretini yatırmış (Ücret tutarı, Katılım ücretleri bölümünde bulunan "Diğer Yazarlar" başlığı altındaki tutardır.) bildirinin diğer yazarlarına verilebileceektir. Ödeme dekontları mutlaka sisteme yüklenmelidir (Bildiriler>Ödemeler). Aksi halde sertifikalara ulaşılamaz.
 • Misafir katılımcılar da katılımcı ücretini ödeyerek başvuru sisteminde kayıtlı olmalıdırlar. Kayıt ücretine ait banka dekontunu başvuru sistemine yüklemeleri gerekmektedir.
 • Kayıt ücreti ödemeleri, hesaba havale yolu ile veya kongre tarihinde geç ödeme listesi üzerinden nakit veya banka havalesi şeklinde gerçekleştirilmesi gereklidir. Ödeme açıklamasında "IMASCON" ifadesinin yazılması gerekmektedir.
 • Fatura talepleri, kongre başlamadan en az bir hafta önce info@imascon.com e-posta adresine bildirilmelidir. Kongre tarihinden sonra yapılan fatura istekleri dikkate alınmayacaktır. Fatura, firma adına kesilecekse, bildiri numarası, firma adı, adresi, vergi dairesi ve numarası, eğer kişi adına kesilecekse, T.C. Numarası, adı soyadı, bildiri numarası bilgileri gerekmektedir. Faturalar, kongre bitiminden bir kaç gün sonra kesilip mesul yazarın mail adresine E-Fatura olarak gönderilecektir.
 • Fatura talebi için yukarıda bahsi geçen bilgileri şu bağlantı üzerinden kongre başlangıç tarihine kadar doldurmanız gereklidir. Fatura Talep Formu için tıklayınız

Kongremize destekleyici firma olmak için lütfen iletişime geçiniz. info@imascon.com

Ödeme Çeşitleri 1. Bildiri 2. Bildiri 3. Bildiri Diğer Yazarlar (Diğer Yazarlar için Ayrı Bir Sertifika İstenirse) Misafir (Dinleyici Adına Özel Bir Sertifika İstenirse)
Erken Katılım
(01 Mayıs 2024'e kadar)
1200 TL 900 TL 900 TL 900 TL 900 TL
Normal Katılım
(02 Mayıs 2024 - 24 Mayıs 2024
)
1350 TL 1000 TL 1000 TL 1000 TL 900 TL
Geç Katılım
(25 Mayıs 2024 – 31 Mayıs 2024)
1500 TL 1200 TL 1200 TL 1250 TL 1000 TL
Öğrenci 900 TL 900 TL 900 TL 700 TL (Öğrenci Diğer Yazar) 900 TL (Öğrenci Misafir)
Banka Hesap Adı :
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ VAKFI BİLİMSEL VE TEKNİK DANIŞMANLIK İKTİSADİ İŞLETMESİ
Banka Adı : ZİRAAT BANKASI
Şube Adı : KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/KOCAELİ ŞUBESİ
Hesap Numarası : TR 8100 0100 2726 7542 9593 5004
IBAN Numarası : TR 8100 0100 2726 7542 9593 5004
LÜTFEN DEKONTUN AÇIKLAMA ALANINA IMASCON 2024 BAHAR YAZMAYI UNUTMAYINIZ

KONAKLAMA VE ULAŞIM

Kartepe Park Otel, Kocaeli Üniversitesi Derbent Kampüsü Kocaeli

 • Tüm ulaşım ve konaklama ücreti katılımcılar tarafından sağlanacaktır.
 • Katılımcılara, kongre ile anlaşmalı olduğu otel tarafından özel indirim uygulanabilecektir. 
 • Kongre süresince çay ve kahve ikramları kongre ücretine dahil olup, yemek ücreti kongre ücretine dahil değildir.
 • Konaklama, rezervasyon ve kongre oteline ulaşım ile ilgili ayrıntılı bilgiye Kongre iletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

DESTEKLEYENLER

Körfez Belediyesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kartepe Belediyesi Gölcük Belediyesi İzmit Belediyesimarshall İpek Pişmaniye

BELGE DOĞRULAMA


SOSYAL BİLİMLER KONU BAŞLIKLARI


 
 • Antropoloji
 • Arkeoloji
 • Asya Tarihi
 • Avrupa Birliği
 • Bankacılık ve Sigortacılık
 • Batı Dilleri ve Edebiyatları
 • Beşeri ve İktisadi coğrafya
 • Bilgi ve Belge Yönetimi
 • Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi
 • Coğrafya
 • Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
 • Çağdaş Dünya Tarihi
 • Çocuk Gelişimi
 • Dilbilimi
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi
 • Eğitim Bilimleri
 • Ekonometri
 • Eski Anadolu Tarihi
 • Eski Ön Asya Tarihi
 • Etnokültür
 • Felsefe
 • Finans
 • Gazetecilik ve Medya Çalışmaları
 • Gelişim Psikolojisi
 • Görsel İletişim Tasarımı
 • Güzel Sanatlar
 • Halkla lişkiler
 • Hukuk
 • İktisadi Düşünce
 • İktisat
 • İktisat Tarih
 • İlahiyat
 • İletişim Çalışmaları
 • İşletme
 • Kadın Araştırmaları,
 • Kamu Yönetimi,
 • Kütüphanecilik
 • Maliye
 • Mimari
 • Muhasebe
 • Müslüman Türk Devletleri ve Toplumları Tarihi
 • Müze Çalışmaları
 • Müzik
 • Organizasyon
 • Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi
 • Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi
 • Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti
 • Özel Eğitim
 • Paleoantropoloji
 • Pazarlama
 • Psikoloji
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
 • Reklamcılık
 • Resim
 • Sağlık Bilimleri
 • Sanat ve Sanat Eğitimi
 • Sinema-TV
 • Siyasal Düşünceler
 • Siyasal Hayat ve Kurumlar
 • Siyaset Bilim
 • Sosyal Hizmet
 • Sosyal Politika
 • Sosyoloji
 • Spor Bilimi ve Eğitimi
 • Su Ürünleri Politikaları ve İstihdamı
 • Tarih
 • Temel Eğitim
 • Turizm
 • Türk ve İslam Düşünce Tarihi
 • Türk İslam Sanatı
 • Uluslararası Ticaret
 • Uluslararası İktisat
 • Uluslararası İlişkiler
 • Yabancı Dil Eğitimi
 • Yerel Yönetimler
 • Yönetim
 • Yükseköğretim Çalışmaları

BİLİM KURULU

 • Prof. Dr. Ahmet Küçük, Kocaeli Üniversitesi
 • Prof. Dr. Ahmet Duran Şahin, İstanbul Teknik Üniversitesi
 • Prof. Dr. Alaeddin Bobat, Kocaeli Üniversitesi
 • Prof. Dr. Arif Özkan, Kocaeli Üniversitesi
 • Prof. Dr. Ayşe GÜNSEL, Kocaeli Üniversitesi
 • Prof. Dr. Engin Özdemir, Kocaeli Üniversitesi
 • Prof. Dr. Fatma Çanka Kılıç, Kocaeli Üniversitesi
 • Prof. Dr. C. Gazi Uçkun, Kocaeli Üniversitesi
 • Prof. Dr. Hanefi Bayraktar, Atatürk Üniversitesi
 • Prof. Dr. Hasan Latif, Kocaeli Üniversitesi
 • Prof. Dr. Hristo Ivanov Katrandzhiev, Marketing and Strategic Planning, University of National and World Economy, Bulgaria
 • Prof.Dr. Hüseyin Dikme, İstanbul Gelişim Üniversitesi
 • Prof. Dr. Hysen Mankolli, Editor of IJEES, Health and Environment Association, U.S.A.
 • Prof. Dr. İlyas Uygur, Düzce Üniversitesi
 • Prof. Dr. Juan Carlos, ROCA UNIVERSITY OF HUELVA, İspanya
 • Prof. Dr. Kadri Süleyman Yiğit, Kocaeli Üniversitesi
 • Prof. Dr. Luis M. F. Roseiro, ISEC
 • Prof. Dr. Maan T. J. MAAROOF, Mousul University, Vetrinary Faculty, Animal Health & animal Hygiene Department, Mousul, Iraq
 • Prof. Dr. Mahmut Durmuş, Gebze Teknik Üniversitesi
 • Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, Bitlis Eren Üniversitesi
 • Prof. Dr. Melda Yardımoğlu Yılmaz, Kocaeli Üniversitesi
 • Prof. Dr. Mustafa Yaşar, Karabük Üniversitesi
 • Prof. Dr. Nardane Yusifova, Azerbaycan Milli ilimler Akademisi, Milli Tarih Müzesi
 • Prof. Dr. Novo Palakalovic, Faculty of Economics, University of East Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
 • Prof. Dr. Olena Demyanyuk, Institute of Agroecology and Environmental Management, Kyiv, Ukraine
 • Prof. Dr. Orhan Gezici, Ömer Halis Demir Üniversitesi
 • Prof. Dr. Osman Taylan, King Abdulaziz University, Saudi Arabia
 • Prof. Dr. Resul Kara, Düzce Üniversitesi
 • Prof. Dr. Sibel Zor, Kocaeli Üniversitesi
 • Prof. Dr. Şükrü Dursun, Konya Teknik Üniversitesi
 • Prof. Dr. Şükran Güzin Ilıcak Aydınalp, İstanbul Gelişim Üniversitesi
 • Prof. Dr. Tamara Milenkovic Kerkovic, Faculty of Economics, University of Nis, Serbia
 • Assoc. Prof. Dr. Ednan Ayvaz, Kocaeli Üniversitesi
 • Assoc. Prof. Dr. Ayşegül Türk, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
 • Assoc. Prof. Dr. Azeta Tartaraj, Aleksander Moisiu Durres University, Dean of Economic Faculty, Albania
 • Assoc. Prof. Dr. Flora Merko, Aleksander Moisiu Durres University, Business Faculty, Albania
 • Assoc. Prof. Dr. Eda Bezhani, Aleksander Moisiu Durres University, Business Faculty, Albania
 • Assoc. Prof. Dr. Elif Şenkuytu, Atatürk Üniversitesi
 • Assoc. Prof. Dr. Brunela Trebicka, Aleksander Moisiu Durres University, Business Faculty, Albania
 • Assoc. Prof. Dr. Etem Yeşilyurt, Akdeniz Üniversitesi
 • Assoc. Prof. Dr. Ercan Arpaz, Kocaeli University
 • Assoc. Prof. Dr. Derya Davarcı, Gebze Teknik Üniversitesi
 • Assoc. Prof. Dr. Lyudmyla Symochko, Uzhhorod National University, Ukraine
 • Assoc. Prof. Dr. Mehboob Nagarbawdi, Aki’s Poona College Of Arts, Science Commerce, India
 • Assoc. Prof. Dr. Mehmet Kerim Güllap, Atatürk University
 • Assoc. Prof. Dr. Nagip Skenderi, Faculty of Economy, University of Prishtina, Kosovo
 • Assoc. Prof. Dr. Natalya Gudkova, The State Ecological Academy, Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine
 • Assoc. Prof. Dr.  Ömer Güngör, Kocaeli Üniversitesi
 • Assoc. Prof. Dr. Taner Erdoğan, Kocaeli University
 • Assoc. Prof. Dr. Ylber Aliu, AAB College, Public Administration Faculty, Kosovo
 • Assoc. Prof. Dr. Yoshito Ando, Kyushu Institute of Technology
 • Assoc. Prof. Dr. Erdinç Doğancı, Kocaeli Üniversitesi
 • Assoc. Prof. Dr. Fatih Koç, Kocaeli Üniversitesi
 • Assoc. Prof. Dr. Halil Atmaca, Artro Klinik
 • Assoc. Prof. Dr. Hasan Kaya, Kocaeli Üniversitesi
 • Assoc. Prof. Dr. Hülya Ünver, Düzce Üniversitesi
 • Assoc. Prof. Dr. Samad Rahimi Aghdam, Tabriz Üniversitesi
 • Assoc. Prof. Dr. Seher Uçkun, Kocaeli Üniversitesi
 • Assoc. Prof. Dr. Selda Uca, Kocaeli Üniversitesi
 • Assoc. Prof. Dr. Sinan Aydın, Kocaeli Üniversitesi
 • Assist. Prof. Dr. Mazin Nazar Fadhel, College of Environmental Science and Technology Mosul university, Musul, IRAQ
 • Assist. Prof. Dr. Mehlika Kocabaş Akay, Kocaeli Üniversitesi
 • Assist. Prof. Dr. A. Arzu Arı Bural, Kocaeli Üniversitesi
 • Assist. Prof. Dr. Aslıhan Kuyumcu Vardar, Düzce Üniversitesi
 • Assist. Prof. Dr. Berna Kavaz Kındığılı, Atatürk Üniversitesi
 • Assist. Prof. Dr. Fatih Sevgi, Selçuk Üniversitesi
 • Assist. Prof. Dr. Handan Özçelik Bozkurt, Sinop University
 • Assist. Prof. Dr. İpek Sucu, Gelişim University
 • Assist. Prof. Dr. Keisuke Wakizaka, Gelişim University
 • Assist. Prof. Dr. Oğuz Polatel, Kocaeli Üniversitesi
 • Assist. Prof. Dr. Larissa Shragina, Odessa I. I. Mechnikov Üniversitesi
 • Assist. Prof. Dr. Rüştü Taştan, Kocaeli Üniversitesi
 • Assist. Prof. Dr. Seyil NAJIMUDINOVA, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi
 • Assist. Prof. Dr. Vedat Tümen, Bitlis Eren Üniversitesi
 • Assist. Prof. Dr. Vystavkina Daria, Odessa I. I. Mechnikov Üniversitesi
 • Assist. Prof. Dr. Yusuf Budak, Kocaeli University
 • PTech. Dr. Noor Zaitun Yahaya, Universiti Malaysia Terengganu, Malaysia
 • PTech. Dr. Isma Rosila, Universiti Malaysia Terengganu, Malaysia
 • Phd. Alba Ramallari, Economics Department Faculty of Bussines “Aleksandër Moisiu” University Durrës, Albania
 • Phd. Alma Zisi, Economics Department Faculty of Bussines “Aleksandër Moisiu” University Durrës, Albania
 • PhD. Blerina Vrenozi, Tirana University, Albania
 • Phd. Daniela Lika, Aleksander Moisiu Durres University, Albania
 • PhD. Gülşah Keklik, İstanbul Technical University
 • PhD. Mirela Alushllari, University of Albania, Albania
 • PhD. Jonida Gashi, Aleksander Moisiu Durres University, Albania
 • PhD. Olta Nexhipi, “Aleksandër Moisiu” University Durrës, Albania
 • PhD. Violeta Neza, Aleksander Moisiu Durres University, Albania
 • PhD. Ariola Harizi, Aleksander Moisiu Durres University, Albania
 • PhD. Saeid Shojaei, University of Tabriz Department of Electronics and Photonics
 • PhD. Ada Aliaj, “Aleksandër Moisiu” University Durrës, Albania
 • PhD. Moses M. Solomon, King Fahd University of Petroleum and Minerals
 • PhD. Emma Gurashi Nikolaoy, University Of Patras, Greece
 • PhD. Hisham M. Alidrisi, King Abdulaziz University, Saudi Arabia
 • PhD. Ruhan Özel, Kocaeli Üniversitesi, Türkiye
 • PhD. Thawee Numsakulwong, Rajamangala University of Technology Isan, Tayland
 • PhD. Reyhan Dadash, Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi, Edebiyat, Azerbaycan
 • Lect. Dr. Barış Demir, Kocaeli Üniversitesi
 • Lect. Mustafa Of, Kocaeli Üniversitesi

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Nuh Zafer CANTÜRK, Kocaeli Üniversitesi Rektörü, Kongre Onursal Başkanı

Düzenleme Kurulu

 • Prof. Dr. Öznur Gökkaya, Kocaeli Üniversitesi, Kongre Başkanı
 • Prof. Dr. Arif Özkan, Kocaeli Üniversitesi
 • Prof. Dr. Flora Merko, Aleksander Moisiu Durres University, Albania
 • Prof. Dr. Hysen Mankolli, Health and Environment Association, U.S.A.
 • Prof. Dr. Luis M. F. Roseiro, ISEC, Portugal
 • Prof. Dr. Tom Gillpatrick, Portland State University, U.S.A.
 • Prof. Dr. Tamara Milenkovic Kerkovic, University of Nis, Serbia
 • Prof. Dr. Azeta Tartaraj, Aleksandër Moisiu University Durrës, Albania
 • Prof. Dr. Nardane Yusifova, Azerbaijan National Academy of Sciences
 • Assoc. Prof. Dr. Ali Talip Akpınar, Kocaeli University
 • Assoc. Prof. Dr. Lyudmyla Symochko, Uzhhorod National University, Ukraine
 • Assoc. Prof. Dr. Serdar Biroğul, Düzce Üniversitesi
 • Assoc. Prof. Dr.  Ömer Güngör, Kocaeli Üniversitesi
 • Assist. Prof. Dr. Reyhan Dadaş, Azerbaijan State Pedagogical University, Azerbaijan
 • PhD. Violeta Neza, Aleksander Moisiu Durres University, Albania
 • Lect. Dr. Barış Demir, Kocaeli Üniversitesi
 • Lect. Fernando Domingues Moita, ISEC, Portugal
 • Lect. İsmail Kılıçaslan, Kocaeli Üniversitesi
 • Lect. Kazım Kahraman, Kocaeli Üniversitesi
 • Lect. Mustafa Of, Kocaeli Üniversitesi
 • R.A. Dr. Çağatay Taşdemirci, Kocaeli Üniversitesi

Danışma Kurulu

 • Prof. Dr. Şükrü Dursun, Konya Teknik Üniversitesi
 • Prof. Dr. Özcan Gündoğdu, Kocaeli Üniversitesi
 • Prof. Dr. C. Gazi Uçkun, Kocaeli Üniversitesi
 • Prof. Dr. Uğur Güvenç,Düzce Üniversitesi
 • Assoc. Prof. Dr. Fatih Koç, Kocaeli Üniversitesi
 • Assoc. Prof. Dr.Abdulkadir Cengiz, Kocaeli Üniversitesi
 • Assoc. Prof. Dr. Erdinç Doğancı, Kocaeli Üniversitesi
 • Assoc. Prof. Dr. Yoshito Ando, Kyushu Institute of Technology
 • Assist. Prof. Dr. Şenol Hacıefendioğlu, Kocaeli University

ARŞİV


İLETİŞİM


Mesajınız gönderildi. Teşekkürler

ULUSLARARASI MARMARA FEN VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

Kongre Yeri
Anıtpark (İzmit Şehir) Kampüsü, Kocaeli

Kongre iletişim Bilgileri

E-Posta: info@imascon.com